top of page
ideas.jpg

Welkom op de Tips en Tricks pagina! 

Hier vind je alvast enkele korte starters suggesties en uitgebreidere oefeningen

De oefeningen zijn verdeeld in 3 categorieën; voor de Nieuwsgierige Rekruten, de fanatieke Junior en de doorwinterde Expert.

Hou de instagram in de gaten voor updates

of schrijf je in op onze nieuwbrief via de contactpagina.

Ook jullie kunnen bijdragen!

Heb jij zelf creatieve manieren gevonden om de Buddies in te zetten?

wil je graag je ervaring of je oefeningen delen? 
Stuur ze door naar info@mmmmbuddies.com 

De buddy’s inzetten als dagboek systeem! 

In deze periode van onzekerheid is het belangrijk om je kinderen de nodige structuur en routines aan te bieden. Routine helpt ze om beter om te gaan met veranderingen of nieuwe situaties. Zo zorgen vaste rituelen voor veiligheid en geborgenheid. Je kan de MMMMbuddies kaarten ook inplannen als dagelijks momentje van bezinning. 

 

Enkele voorbeelden: 

  • Vraag aan je kind om ’s morgens of ’s middags een kaart te kiezen die het beste past bij hoe hij/zij zich vandaag voelt. Die kan je ergens ophangen of plakken op een vaste plek. Je kan eventueel tijdens de dag bevragen of de kaart nog steeds passend is? of de buddy op deze kaart iets specifieks nodig heeft, of er iets helpend kan zijn? Praat open over de gekozen kaart, ga in dialoog met je kind. 

  • Bij het avondritueel kan je de dag even overlopen met je kind, en vragen welke kaart of kaarten hij of zij zou kiezen om de dag of het gevoel van de dag te Beschrijven. Ook hier kan je een kort gesprek hebben over de kaart. 

  • Elke dag een kaart trekken: hier vraag je niet naar het gevoel van je kind maar gewoon om willekeurig een kaart te pakken. Je kan dan samen bespreken wat je ziet. Wat staat erop? Hoe voelt die buddy zich volgens je kind? Heeft hij/zij zich ook al eens zo gevoeld? Wat helpt er dan? Hoe zou je deze emotie beschrijven? enz. 

  • gebruik de gratis "print outs" (onderaan de pagina) om je kind zelf vorm te laten geven aan zijn of haar gevoel van de dag.

 

Note: voor kleine kinderen zijn 40 kaarten soms te veel om uit te kiezen. Je kan gerust zelf een selectie maken enkele kaarten met basis emoties die je wilt gebruiken met je kinderen. 

intelectualize.jpg

Korte “starters” oefeningen

Voor de Nieuwsgierige Rekruten

  • -  Leg aan de hand van de kaarten je dag/week (chronologisch) uit. Wat is er gebeurd - welke emoties voelde je - welke kaarten heb je daarvoor gekozen - waarom - etc.

  • -  Kies 3 kaarten om te beschrijven hoe je je nu, in het moment, voelt. Leg uit waarom je net deze kiest. Welke 3 kaarten zou je zeker niet nemen - waarom niet?

  • -  welke kaarten zouden andere mensen je toekennen volgens jou (je partner - je vrienden - je collega’s, etc.) leg uit. Komt het overeen met de kaarten die je jezelf zou geven? waarom wel/ niet?

  • -  Bij concrete conflict/angst/verdriet/probleem situaties: Hoe voelde je je? Hoe reageerde je? Hoe voelde de andere partij zich? Welke ‘buddy’ zou er in de toekomst voor kunnen zorgen dat je hier anders op reageert? (telkens met toekenning van kaarten)

    -...

Uitgebreide oefeningen 

Voor de Fanatieke Junior

 NIEUW!

Een huisje voor je buddy (creatieve opdracht)

 

Leg de buddies op tafel met de afbeeldingen naar boven.

Tot welke buddy voel je je aangetrokken?
Welke buddy illustreert het beste hoe je je voelt op dit moment? 

 

Zijn er andere buddies op tafel die een gevoel uitstralen die je liever of meer zou willen voelen op dit moment? Kan je hier een woordje uitleg over geven? 

 

Hoe kan je er voor zorgen dat de eerste buddy die je koos , zich wat meer als de tweede buddy gaat voelen? 

Wat heeft die eerste buddy nodig? 

 

Beeld je nu even in dat je een huisje zou bouwen voor je eerste buddy. Hoe zou dit huisje eruit zien? Neem potloden en papier en teken het. Welke materialen gebruik je? Wat is de vorm en kleur van het huisje? Wat is er binnen in het huisje? Wat is er niet? Hoe voelt je buddy zich in dat huisje?

 

Mag de tweede buddy op bezoek komen? Zo ja, wat gebeurt er als hij op de koffie komt?

Zou je nog andere buddies willen uitnodigen in het huisje dat je net ontwierp? Wat gebeurt er als ze op bezoek komen? 

Hoe voel jij je in de groep? (groepsgesprek)

Zet je met de groep rond de tafel
Leg alle kaarten open op tafel zodat iedereen de afbeeldingen kan zien
Geef aan elke deelnemer de opdracht op één kaart te kiezen die hij of zij bij zich vind passen. 


De opdracht is om een kaart te kiezen die weergeeft wie je bent binnen de groep, hoe je je open stelt of opstelt. 

Eens iedereen een kaart heeft gekozen, mag iedereen om beurt even een woordje uitleggen geven over de gekozen kaart en waarom ze dit net passend vinden bij hun rol in de groep.

Nadat iedereen zijn kaart heeft toegelicht mogen ze deze ergens op de tafel leggen. Wederom met de opdracht om de kaart zo te positioneren dat het iets zegt over zijn of haar rol/ aanwezigheid/gevoel in de groep. Zo kan iemand er voor kiezen om de kaart midden op de tafel te zetten omdat hij of zij vind dat ze vaak ten midden van de groep staat of vaak een aanwezige rol opneemt, of kan iemand er voor kiezen om de kaart dicht bij een andere persoon te leggen omdat zij vaak samen werken, en zo voort.

Bevraag in groep waarom iemand een bepaalde plaats kiest, ga in gesprek met elkaar, leer elkaar beter kennen.

Wat heeft de buddy nodig om zich beter te voelen? (in gesprek met kinderen)

Leg de kaarten open op tafel
Vraag je kind om er drie kaarten uit te trekken van buddies die er niet zo gelukkig uit zien.

Welke emoties zijn er volgens je kind? Wat voelt de buddy?

Bevraag vervolgens wat er helpend zou zijn voor deze buddy?
Wie zou er kunnen helpen en hoe? 

Zijn er kaarten op tafel die de sippe of boze buddies die je kind koos, kunnen helpen. 
Welke zou je kind kiezen? waarom?
Wat zou deze buddy kunnen doen? 


Vraag eventueel of hij of zij al zo’n situatie heeft meegemaakt. Hoe liep dit?

Op deze oefening bestaan ontelbare varianten. Als je kind snel boos, ontmoedigd of gefrustreerd wordt kan je samen aan de slag met de kaarten om uit te zoeken wat er helpend zou kunnen zijn.

Deze oefeningen kunnen ook in kleine groepen met kinderen worden ingezet om conflicten of misverstanden te bespreken en elkaar beter te begrijpen. Hoe voelde de kinderen zich in een bepaalde situatie? Kunnen ze daar een kaartje aan associeren?
Hoe zouden ze zich graag willen voelen? Welke buddy zou hun kunnen helpen? enz.

 

Hou de pagina en blog @MMMMbuddies (op Instagram) in de gaten om op de hoogte te blijven van nieuwigheden en blogposts!

Free print outs

buddies wit inkleur.jpg
bottom of page