top of page
MOCK UP cards 1bianco.jpg
voorwix.jpg
somuchsmarterthantou.jpg
ideas.jpg

Wat is het is?


Een communicatie tool voor

pedagogische of therapeutische settings.

Je kan ze op allerlei manieren gebruiken. 

Laat je creativiteit er maar op los!

Heb je graag toch wat concrete voorbeelden?

ga naar de pagina "tips en tricks". 

MOCKUPBIANCO3.jpg
suprhero.jpg

Hoe zien de buddies er uit? 

Er werd gekozen voor eenvoudige illustraties zodat de kaarten voor een zo breed mogelijk publiek bruikbaar zijn; kinderen, (jong)volwassenen, mensen met een beperking, enz.

Het gebruik van niet gender-specifieke personages maakt het mogelijk om de kaarten met iedereen te gebruiken en ze afhankelijk van de situatie een gender toe te kennen. Alle kaarten kunnen zowel een vrouwelijke, mannelijke of niet-binaire rol toegekend krijgen.

Elke kaart beeld een verschillend gevoel of gemoedstoestand uit. De interpretatie van de kaarten kan en mag voor iedereen persoonlijk en verschillend zijn. Daarom werd er gekozen om de uitgebeelde emotie of gemoedstoestand niet op de kaart te schrijven.

Waarvoor staan de 4 M's? 

Mind: of letterlijk vertaald 'verstand' of je 'geest'. 

Mode: refererend naar de modi in schema therapie; waarbij wordt getracht om meer inzicht te verkrijgen in de manier waarop je de wereld ervaart vanuit de verschillende schema's waaruit je denken, handelen en voelen vertrekt. 

Mood: staat voor gemoedstoestand of stemming. 

Mental: daar waar je denken, handelen en voelen start - in je hoofd. 

bottom of page